Varvsavgift

Som tidigare nämnts på hemsidan har ÖSS ett nytt register och debiteringssystem sedan våren 2012. Vi har haft och har vissa intrimningsproblem innan system och rutiner är fullt på plats, därför uppkommer ibland problem.

Du som ligger på varvet eller enbart fått din båt upptagen med ÖSS kran har fått en faktura (Avisering) från ÖSS. Några har blivit fakturerade med felaktigt belopp beroende på att vi om inget annat sagts har utgått från uppgifter från upptagningen 2011.

Det är viktigt att kansliet får reda på förändringar:

* Om du inte har din båt kvar på varvet eller inte lyft med ÖSS kran men gjort det tidigare år.
* Om kansliet ej får reda på förändringar kan felaktig fakturering ske.

Öss skall skapa bättre rutiner för detta till kommande år, men även du som medlem har att bevaka att förändringar kommer kansliet till kännedom.

Om det är felaktigheter i den senast utskickade fakturan hör av dig till kansliet genom att skicka ett mail och beskriv vad som är felaktigt alternativt ringa under expeditionstid.

Öss vill även påpeka att i huvudet står felaktigt att fakturan gäller för 2011/2012. Skall naturligtvis vara 2012/21013 vilket fakturan omfattar.

Hoppas att ni har överseende med detta.
/
Styrelse och kansliet