ÖSS - Årsmöte

ÖSS har hållit årsmöte den 27/11 i Klubbhuset med gott deltagande. 68 medlemmar var representerade.

Huvudrubrikerna är

- Ny ÖSS-ordförande och kassör samt nya sektionsordföranden för Hamn, Varv och Klubbhus och suppleanter.

- Nya stadgar för ÖSS kommer att arbetas vidare på och förslag att synliggöras

- Ny brygga B4 kommer att behandlas i styrelsen. Förslag kommer att läggas fram för medlemmarna

Här finner du protokoll från årsmötet

ÅRSMÖTESPROTOKOLL