Välkommen till Östhammars Segelsällskap som fyller 128 år

Meny:

Nu finns vi även på
Kom in och håll koll på vad som händer hos oss.

© 2016

Avgifter
Regler/Policy
Stadgar
Kalendern 2018
Navigation
Bevakning 2018
Nyttiga länkar
Fotoalbum

Arkiv
Funktionärer 2018
Medlemsansökan
Hamnplatsansökan
Årsmötesprotokoll
ÖSS Historia
Nya medlemmar
RBF information
ÖSS Karet

Kalendern 2018
Nu är kalendern för 2018 klar. Här finner du de nya sjösättnings tiderna, samt vårens, sommarens och höstens övriga aktiviteter. Observera särskilt att den 30 maj är sista dag för sjösättning.  Det blir arbetsmåndagar och arbetslördagar som tidigare. Vi vill även speciellt påminna om  medlemsmöte lördagen den 12 maj, där vi kommer att informera mer om bl.a. förändringarna på varvet,  samt att SXK:s Uppsala krets har lovat att ge en kortare information om deras verksamhet i vår region.  Gå in på länken, Kalendern 2018, som du finner på denna sidas högra sida, för mer information  om vad som kommer att ske inom ÖSS 2018.

Information om ÖSS varvsområde 2018
I och med det nya arrendeavtalet kommer nya regler och rutiner att krävas för varvsområdet. Delar av varvet skall upplåtas för allmän sommarparkering och måste därför tömmas och städas. I sin tur innebär detta också att antalet sommaruppställda vagnar måste minskas.

Sjösättning startar 21 april. Alla båtar skall vara sjösatta senast 1 juni. Endast styrelsen kan medge avsteg från detta om särskilda skäl föreligger. Båtägare kan ansöka via varvssektionen. Absolut sista sjösättningsdag är onsdag 30/5. Övriga sjösättningstider finns på hemsidan. 
 
Nytt för i år är att även kvällstider vardagar kommer att göras tillgängliga för sjösättning. Bokning görs tillsvidare i pärm på varvet, 
pärmen kommer att finnas tillgänglig från och med 15 april. Om vinteruppställningsplats på varvet önskas skall detta anges vid bokning av sjö- och torrsättning. Arbete pågår för att möjliggöra bokning via internet. 
Alla vagnar som kan transporteras efter personbil skall efter sjösättning avlägsnas från varvet. Kommunen har lovat att anordna 
uppställningsplats för dem som så önskar. Båtägaren ansvarar själv för bortforsling. 
 
Allt materiel vid uppställningsplatsen skall vara undanplockat och platsen avstädad i direkt anslutning till sjösättningen. 
Materiel får endast förvaras på avsedd plats. Kvarlämnat materiel på icke avsedd plats kommer att städas bort, observera att 
detta även gäller täckning/båthus. / Varvssektionen

Bevakning 2018
Sommaren 2018 är det följande bryggor som går bevakning A1, A2, A3, B2, B3, B5, B6. Bokningspärmen ligger ute i klubbhuset fram till 28 februari. Vill du själv avgöra när du skall bevaka skall du boka din egen tid i bokningspärmen snarast.

Årsmötet 2017
Årsmötesprotokollet är nu justerat och klart. Protokollet finns att läsa här på hemsidan (Läs mer här…)
Vi har hittat en viktig sak som inte kom med i protokollet innan det justerades, nämligen att Gunnar Olson utnämndes till Hedersmedlem i Östhammars Segelsällskap. Detta kommer att tillföras protokollet efter att samråd skett med mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmännen. Bilagorna till protokollet läggs inte ut på hemsidan. Protokollet med bilagor finns att läsa på ÖSS expedition.

Båtsamverkan: Båtmotorer åter igen stulna enligt Polisen
Mellan tisdagen och onsdagen så stals två båtmotorer ute vid Ängsfjärden Östhammar.
Så var på tårna och håll koll.
Nästa vecka får jag äntligen en kollega så nu blir vi två som hjälps åt med allt arbete. Bengt som han heter kommer ta över huvudansvaret för båtsamverkan, han har jobbat mycket med det tidigare så det kommer blir kanon. Hör av er om ni har några frågor.
 
Med vänliga hälsningar
Agnetha Degerstedt
Polisinspektör
Mobil: 076-1019384
agnetha.degerstedt@polisen.se

Kalassegling för Singösexan hösten 2017
Fyra deltagare mötte upp till höstens Singösexa på bryggan i Bergskär. Den nordvästliga vinden byig och ”vridig” gjorde vägvalen chansartade.Vid återsamlingen på Bergskär efter sex timmars segling var alla nöjda. Alla hade seglat mer än 30 M utan SRS-korrektion. När sedan korrektionen beräknats blev det verkligen jämt tre båtar inom mindre än 1 M.Dagen avslutades med sedvanlig korv med bröd. Bergskärs egen hustomte Uffe bistod med grillningen. 
 
Skeppare Båttyp Båtens namn SRS Seglad distans Korrigerad distans
Mikael Häggman Smaragd Rafflan 0,932 33,34 35,77
Kjell Pernestål Compis 28 Aurora 0,847 31,08 36,69
Ulf Lundahl Scanner 392 Castara 1,012 36,64 35,91
Anneli Rosén Maxi 909   0,893 28,55 31,97

Värlingsö runt 2017
Årets Värlingsö runt den 19 augusti blev en segling i frisk vind och lite regn.6 st båtar hade tagit sej till start i Tvärnö sund, 4 från ÖSS och 2 från ÖBK. Kl. 11.00 gick startskottet med en hård kryss ut på Galtfjärden i vindar upp mot 11 m/s. De flesta hade revade segel och gjorde bra fart. Efter rundning av ön Galten sträckte vi ut på Singöfjärden. Vinden mojnade lite och vred över mot syd. På tillbakavägen, efter att ha rundat Byttan, ökade vinden igen och kom mer ifrån sydväst. På länsen upp mot Bergskär och målet mättes 14 m/s på vindinstrumentet. Seglingen gick på rekordfart och snabbast båt i mål avverkade banan på 2 h och 22 min. Efter omräkning SRS segrade Robert Johnsson med besättning i Omega 42.  Roligt att se några nya besättningar i årets upplaga och grattis till Samuel Eriksson ÖBK som vann Sjökrogens presentkort med middag för två. 
Priset lottades ut bland alla deltagare. Övriga priser skänktes av Matton Marin och Östhammars Båt o Motor.

Resultat:

1. Robert Johnsson Omega 42 ÖSS  2.22.04

2. Per Ingemarsson LInjett 33 ÖSS  2.27.44

3. Andreas Rönnberg Albin 78 ÖSS  2.30.43

4. Niklas Sjulander Joule 44 ÖBK 2.31.08

5. Samuel Eriksson X 79 ÖBK         2.31.27

6. Guy Eriksson Linjett 30 ÖSS 2.46.59


Egenkontroll av fritidsbåt
Innan du ger dig ut på sjön bör du ha kontroll på din båt, för din och andras säkerhet.
Svenska Båtunionen har tagit fram ett dokument som ger dig vägledning och möjlighet till bedömning av tillståndet på din båt
Under länken Läs mera här.., eller så går du in på Varvets sida. Där finner du dokumentet Egenkontroll av fritidsbåt. Detta dokument bör du som fritidsbåtägare läsa igenom och därefter genomföra en egenkontroll av din båt. (Läs mer här..)

Hjärtstartare!
ÖSS har sedan en tid införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i klubbhuset, till höger om högra entrédörren, skyltad utanför. Instruktion om användande finner du där. Tveka inte att använda den om nöden så kräver. Hjärtstartaren är själv-instruerande. Vi kommer senare att anordna kurs i hjärtlungräddning.

  Klicka på bannern så kommer du till Östhammars GP insamling