Välkommen till Östhammars Segelsällskap som fyller 128 år

Meny:

Nu finns vi även på
Kom in och håll koll på vad som händer hos oss.

© 2018

Avgifter
Regler/Policy
Stadgar
Kalendern 2018
Navigation
Bevakning 2018
Nyttiga länkar
Fotoalbum

Arkiv
Funktionärer 2018
Medlemsansökan
Hamnplatsansökan
Årsmötesprotokoll
ÖSS Historia
Nya medlemmar
RBF information
ÖSS Karet
Upptagningarna har börjats (2018-09-11)
Upptagningarna är påbörjade och det är dags för dig att boka din upptagning. Absolut sista upptagningsdag 
för er som nyttjar kranen är den 17 oktober. Var ute i god tid! 
Har ni kärra/vagn på den kostnadsfria parkeringen skall den flyttas till varvet i samband med upptagningen. 
När upptagningarna är avslutade skall alla vagnar på den kostnadsfria parkeringen vara bortforslade. 
Ingen kärra/vagn får stå kvar över vintern. 
En viktig sak till dig som denna vinter inte kommer att förvara båt på varvet men förra vintern hade båten där, 
detta måste meddelas kansliet i annat fall riskerar du att få en faktura på på varvsavgiften. Vid fakturering utgår vi 
generellt i från de uppgifter vi har från tidigare om båten och varvet.

ÖSS årsmöte den 22 november och eventuella motioner senast 1 oktober (2018-09-05) 
ÖSS årsmötet kommer att hållas torsdagen den 22 november kl 19.00 i klubbhuset. Mer information kommer under okt/nov på hemsidan och i den 
kallelse som sänds ut i början på november. Lägg in redan nu i din kalender så att du inte missar mötet. Glöm ej heller att eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 1 oktober.
Motionerna skickas lämpligen till ÖSS expedition.

Båtsamverkan (2018-09-17) 
Det har tyvärr rört mycket på sig när det gäller båtmotor stölder.Bland annat ute vid Hållnäs och Sönderön/Långalma.
Vi är nu inne i en högsäsong för stölder och jag ber er att var extra på tårna.Märk upp era ägodelar, försvåra för tjuvarna.
Hör av er så fort ni ser eller hör något misstänkt så vidarebefordrar jag det till berörda
.
/Agnetha Degerstedt
Polisinspektör
BF-IGV/LPO Norduppland
Mobil: 076-1019384
agnetha.degerstedt@polisen.se

Singösexan 25 augusti
Fyra båtar kom till start på Bergskärs brygga. Väderutsikterna lovade sol och sydvästlig vind mellan 4 och 6 m/s och vädergudarna höll vad meterologerna lovade. Det blev långa seglade distanser under de sex timmarna. Längst seglade Ulf Lundahl 40,5 M. Hela resultatlistan (Läs mer här…)


Till årets upplaga av Värlingsö Runt kom tappra 6 båtar till start.
Vi seglade med start och mål vid Bergskär ut på Galten och Singöfjärden och sedan tillbaka.
Det blåste en frisk byig sydväst vind på 8 -10 m/s . Starten gick ner mot Hargshamn och ut på Galten.
Sydvästvinden gjorde att det var ofördelaktigt att segla spinnaker så endast 1 båt använde den.
Segrade gjorde Ulf Lundahl i sin Scanner 392. Efter prisutdelning med priser sponsrade av Matton Marin, Östhammars Båt och Motor och Sjökrogen anordnades kräftskiva på kvällen med endast 10 deltagare vilket nog är bottenrekord.
Resultat Värlingsö Runt 2018.
1 Ulf Lundahl Scanner 392 2 tim. 28 min. 15 sek.
2 Per o Birgitta Linjett 33 2 tim 29 min. 32 sek.
3 Robert Jonsson Neptunkryssare 2 tim 30 min. 25 sek
4 Ove Larsson Linjett 35 2 tim 36 min. 44 sek.
5 AndreasRönnberg Albin 78 2 tim 37 min. 45 sek.
6 Kjell Perneståhl Compis 2 tim. 52 min. 32 sek.


Skräpet i världshaven (2018-06-20)
Världshaven är fulla av skräp och ÖSS vill att vi gör en insats. Ostkusten är inte de mest utsatta delarna, men nog finns skräp även här. Vi inom ÖSS vill att vi som är ute på sjön gör en insats då vi befinner oss i skärgården. När ni går runt på öar och stränder önskar vi att ni plockar upp skräp ni ser och tar med detta till lämpligt ställe för vidare hantering. Om vi är många som gör en liten insats kommer det sammantaget att synas i vår normalt riktigt fina skärgård. Ta gärna en bild på vad ni gör och skicka den till vårt kansli på oss.kansliet@telia.com så kommer vi att uppmärksamma detta på något sätt. Vi inom ÖSS styrelse har även enats om att kommande år skall vi arbeta mer för att främja miljöarbetet. Vi kommer att komma med fler uppmaningar och kanske påbud i framtiden, allt för en bättre och finare miljö. /Styrelsen


Ny lag gällande lagring av information om medlemmar  (2018-05-30)
ÖSS omfattas av den nu gällande lagen och regler och lämnar på grund av detta följande information till våra medlemmar. ÖSS lagrar information om våra medlemmar som namn, adress, telefon och mailadress, och i förekommande fall bryggplats,  båtdata, samt varvsplats och bevakning.  Denna information har inte och kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller aktörer. Ett undantag finns vilket är Svenska Båtunionen (SBU) som har information om medlems namn och adress för  att kunna skicka tidningen Båtliv. Ej heller SBU delger denna information till andra. När medlem utträder ur ÖSS tas all information bort från vårt och SBU:s system. /ÖSS styrelse


Egenkontroll av fritidsbåt
Innan du ger dig ut på sjön bör du ha kontroll på din båt, för din och andras säkerhet Svenska Båtunionen har tagit fram ett dokument som ger dig vägledning och möjlighet till bedömning av tillståndet på din båt Under länken Läs mera här.., eller så går du in på Varvets sida. Där finner du dokumentet Egenkontroll av fritidsbåt. Detta dokument bör du som fritidsbåtägare läsa igenom och därefter genomföra en egenkontroll av din båt. (Läs mer här..)


Hjärtstartare!
ÖSS har sedan en tid införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i klubbhuset, till höger om högra entrédörren, skyltad utanför. Instruktion om användande finner du där. Tveka inte att använda den om nöden så kräver. Hjärtstartaren är själv-instruerande. Vi kommer senare att anordna kurs i hjärtlungräddning.


  Klicka på bannern så kommer du till Östhammars GP insamling