Välkommen till Östhammars Segelsällskap som fyller 129 år

Meny:

Nu finns vi även på
Kom in och håll koll på vad som händer hos oss.

© 2019

Nyttiga Sidor:
Avgifter

Regler/Policy
Miljöplan
Stadgar
Kalendern 2019
Funktionärer 2019
Bevakning 2019
Medlemsansökan
Hamnplatsansökan
För ny medlem
Årsmötesprotokoll
ÖSS Karet
ÖSS Historia
RBF information
Fotoalbum
Arkiv
Nyttiga länkar 
OBS! Rättelse av Verksamhetsberättelse 2019 (2019-10-04)

I den version av ÖSS-karet som är eller kommer hem till dig finns det felaktigheter. Själva kallelsen och dagordningen är rätt men i verksamhetsdelen har tryckaren lyckats blanda saker och ting utanför vår kontroll. Verksamhetsberättelsen 2019 som den skall se ut finner du i sin helhet på följande länk (Läs mer här…) Hoppas ni har överseende med detta.

Väl mött på årsmötet den 21 november kl 19.00 i klubbhuset

/Styrelsen


Valberedningen ställer en fråga! (2019-10-30)
Vill du jobba med båtlivet i en organisation men många likasinnade då är det dags att träda fram.

Att vara medlem i en ideell förening innebär för den enskilde medlemmen att man över tid måste ställa upp och ta en uppgift
om vår verksamhet skall fortsätta fungera. 
Valberedningen jobbar just nu hårt med att finna kandidater till olika uppgifter, kanske är det just dig vi söker. Nu saknar vi flera personer i styrelse och sektioner. Varvssektionen söker en ordförande där man kan tänka sig att sysslor delas så att upp på flera händer så att bördan inte blir för stor. Klubbhussektionen söker ordförande och sektionsmedlemmar .
En sekreterare i styrelsen sökes. 
Segelsektionen söker ordförande och sektionsmedlemmar Ungdomssektionen söker ordförande.
Kontakta valberedningens ordf. så kan han svara på vad en specifik uppgift innebär och ta emot dig som kandidat till en uppgift.
Du kan även söka upp personer i vår nuvarande styrelse för mer information (se ÖSS hemsida under Funktionärer 2019) Där finner du namn och nummer
till sektionsordföranden och sektionsmedlemmar som ger mer information. 
ÖSS Valberedningen
Ordf.Anders Bäckström
072-2334775

anders451213@gmail.com


ÖSS årsmöte torsdagen den 21 november kl. 19.00 i Klubbhuset
Vi närmar oss årsmötet, planera in denna dag redan nu i din kalenders så du kan vara med. 

Kallelse till årsmötet med verksamhetsberättelse och dagordning kommer att sändas ut i början på november.

Möteshandlingar som årsbokslut, budgetförslag verksamhetsplan och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på mötet. Vi kommer även att tid för övrig information till mötesdeltagarna under kvällen 
samt att ni självklart kan ställa frågor och ge synpunkter på förbättringar ni önskar.Kaffe kommer att serveras.
/Välkomna


Senaste nytt från Polisen om Båtsamverkan (2019-11-08)
Den 31 oktober anmäldes 4 båtrelaterade stölder i Östhammars kommun, vid Söderby och Klyxen. 4 båtmotorer samt reglage och styrningssystem till en av motorerna tillgreps. Brottstiden är lite olika, från 29 oktober till den 14 oktober. Inga spår säkrade vid något tillfälle. Båtarna stod på trailer. Några av dem var märkta med smartDNA och/eller Securmark, vilket ger större möjlighet att få tillbaka motorerna. Motorer kollas ofta vid gränsövergångar och när de är märkta så kan de då upptäckas som stulna.
Ha koll på era båtar och motorer samt tänkt på hur de står uppställda, gör det svårt för tjuvarna.
/Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner
Telefon: 010-56 767 73


Du som har båten på varvet i vinter. (2019-09-15)
De flest som har båten på varvet fyller i en blankett för upptagning och får därmed även en liten skylt med namn och telenummer att sätta på båt eller vagn. På så sätt har ÖSS också koll på vilka båtar vi har på varvet. Det finns även ett antal personer med båtar 
som tar upp själva och har sina båtar på varvet där skylt och namn saknas på båt eller kärra. Ni som tar upp själva och har båten kvar på varvet över vinter skall som vi andra anmäla detta genom att fylla i upptagning-blankett eller kontakta expeditionen, samt se till att ni också får en skylt att sätta på båt eller vagn. Omärkt båt eller vagn kommer anses som regelöverträdelse och kommer att beivras i enlighet med stadgarna.


Hamnkaptenen informerar er som har båtplatser på brygga B-2 och B-4 (2019-08-26).
Den gamla B-2 bryggan kommer att renoveras och flyttas till B-4. Den gamla B-4 bryggan kommer att skrotas. 
Det blir inga y-bommar på B4 i nuläget. Arbetet kommer att påbörjas hösten 2019 och slutföras våren 2020. 

Alla bojar och bojsänken på B-2 kommer av klubben att lyftas upp
, och läggas på lämplig plats på varvet.
Ni som vill behålla er boj och sänke får själv ta rätt på den, när de ligger på varvet
. Kvarlämnade bojar o sänken skrotas.
Ta inte själva bort boj och lämna sänke kvar på botten. 

Alla båtar på B-2 och B-4 måste vara borta från bryggan senast den 6 oktober.

Se också till att rensa bryggan från förtöjningsmaterial mm. På brygga B-2 kommer priserna att höjas. Priserna fastställs på kommande årsmöte. Ni som inte vill ha en y-bomsplats måste snarast kontakta hamnkaptenen, så vi får hitta en annan plats till er. Ni som väljer att ligga kvar på B-2 kommer att få plats tilldelad. 

Preliminärt tidsschema:

September oktober 2019: Bojar och sänken vid B-2 kommer av klubben att tas upp. Brygga B-4 tas bort.
Brygga B-2 kommer att ligga kvar t.v. då den ska renoveras under vinter 2019-2020.
April maj 2020.:Brygga B-2 flyttas till B-4. Den nya B-2 bryggan sjösätts och förankras på sin plats, y-bommar monteras.Mycket av arbetet kommer att köpas in från leverantörer. Men det krävs ändå mycket arbete från oss medlemmar. Tveka inte att ställa upp för klubben, kontakta gärna mig så vi kan få till några arbetslag för detta arbete.
Vid frågor angående bryggbytet kontakta hamnkapten på telefon eller mejl.
Med vänlig hälsning
Glenn/hamnkapten 070-5153945 / glenn@marmabygg.se


Singösexan hösten 2019 (2019-08-27)
Höstens Singösexa inbjöd till de bästa förutsättningar som tänkas kunde; Inledande västliga vindar som sedan skulle vrida till nordliga 3 – 4 m/s och molnfri himmel och rena sommartemperaturer. Fyra båtar kom till start och tävlingen blev jämn (Läs mer här…) 


Varvsplats skall sägas upp! (2019-08-11)
Vi vill påminna er som i vinter inte skall ha båten på varvet att meddela detta till ÖSS expedition snarast, gärna via mail på oss.kansliet@telia.com

Om varvsplats inte sägs upp har varvspersonalen ingen koll på årets tillgängliga platser och du kan bli fakturerad.


ÖSS Miljöarbete och förändringar från och med nu.

ÖSS har beslutat om ny miljöplan/miljöregler, påkallat till en dela av att vi har haft besök av kommunens miljökontor och fått påpekanden som skall omhändertas. Vi ber att alla medlemmar tar del av denna miljöplan. 

Du finner en länk till Miljöplanen på denna sidas högersida alt. (Läs mer här….)


Skräpet i världshaven (2019-03-13)
Vi 
fortsätter även 2019 med att hjälpa till att förbättra världshaven.
Världshaven är fulla av skräp och ÖSS vill att vi gör en insats. Ostkusten är inte de mest utsatta delarna, men nog finns skräp även här. Vi inom ÖSS vill att vi som är ute på sjön gör en insats då vi befinner oss i skärgården. När ni går runt på öar och stränder önskar vi att ni plockar upp skräp ni ser och tar med detta till lämpligt ställe för vidare hantering. Om vi är många som gör en liten insats kommer det sammantaget att synas i vår normalt riktigt fina skärgård. Ta gärna en bild på vad ni plockar upp och skicka den till vårt kansli på oss.kansliet@telia.com så kommer vi att uppmärksamma detta på något sätt. Vi inom ÖSS styrelse har även enats om att kommande år skall vi arbeta mer för att främja miljöarbetet. 
Vi kommer att komma med fler uppmaningar och kanske påbud i framtiden, allt för en bättre och finare miljö. 
/Styrelsen


Ny lag gällande lagring av information om medlemmar  (2018-05-30)
ÖSS omfattas av den nu gällande lagen och regler och lämnar på grund av detta följande information till våra medlemmar. ÖSS lagrar information om våra medlemmar som namn, adress, telefon och mailadress, och i förekommande fall bryggplats,  båtdata, samt varvsplats och bevakning.  Denna information har inte och kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller aktörer. Ett undantag finns vilket är Svenska Båtunionen (SBU) som har information om medlems namn och adress för  att kunna skicka tidningen Båtliv. Ej heller SBU delger denna information till andra. När medlem utträder ur ÖSS tas all information bort från vårt och SBU:s system. /ÖSS styrelse


Egenkontroll av fritidsbåt
Innan du ger dig ut på sjön bör du ha kontroll på din båt, för din och andras säkerhet Svenska Båtunionen har tagit fram ett dokument som ger dig vägledning och möjlighet till bedömning av tillståndet på din båt Under länken Läs mera här.., eller så går du in på Varvets sida. Där finner du dokumentet Egenkontroll av fritidsbåt. Detta dokument bör du som fritidsbåtägare läsa igenom och därefter genomföra en egenkontroll av din båt. (Läs mer här..)


Hjärtstartare! (2019-05-13)
ÖSS har sedan en tid införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i klubbhuset, till höger om högra entrédörren, skyltad utanför. 
Nytt för i år att vi näven har hjärtstartare i klubbstugan på Bergskä
r.
Tveka inte att använda den om nöden så kräver. Hjärtstartaren är själv-instruerande.
Vi kommer senare att anordna kurs i hjärtlungräddning.


  Klicka på bannern så kommer du till Östhammars GP insamling