Välkommen till Östhammars Segelsällskap som fyllt 125 år

Meny:

Nu finns vi även på
Kom in och håll koll på vad som händer hos oss.

© 2016

Avgifter
Regler/Policy
Stadgar
Kalendern 2017
Navigation
Bevakning 2017
Nyttiga länkar
Fotoalbum

Arkiv
Funktionärer 2017
Medlemsansökan
Hamnplatsansökan
Årsmötesprotokoll
ÖSS Historia
Nya medlemmar
RBF information
ÖSS Årsmöte i Klubbhuset onsdagen den 29 november kl. 19.00
Vi kommer att förutom sedvanliga mötesförhandlingar i enlighet med stadgarna och utskickad kallelsen att informera om det nya arrendeavtalet för varvsområdet med kommunen. Här behöver vi ett årsmötets beslut. En motion har inkommit och skall behandlas. 
Motionen innebär att du som förvarar mast i mastskjulet skall för detta betala en avgift på 300 kr.
Styrelsen ställer sig positiv till motionen. Vi kommer även att ge en annan information om bevakning 2017, båtsamverkan mm.
Under kvällen kommer det att bjudas på Kaffe och smörgåstårta. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna
/Styrelsen

Kalassegling för Singösexan hösten 2017
Fyra deltagare mötte upp till höstens Singösexa på bryggan i Bergskär. Den nordvästliga vinden byig och ”vridig” gjorde vägvalen chansartade.Vid återsamlingen på Bergskär efter sex timmars segling var alla nöjda. Alla hade seglat mer än 30 M utan SRS-korrektion. När sedan korrektionen beräknats blev det verkligen jämt tre båtar inom mindre än 1 M.Dagen avslutades med sedvanlig korv med bröd. Bergskärs egen hustomte Uffe bistod med grillningen. 
 
Skeppare Båttyp Båtens namn SRS Seglad distans Korrigerad distans
Mikael Häggman Smaragd Rafflan 0,932 33,34 35,77
Kjell Pernestål Compis 28 Aurora 0,847 31,08 36,69
Ulf Lundahl Scanner 392 Castara 1,012 36,64 35,91
Anneli Rosén Maxi 909   0,893 28,55 31,97

Värlingsö runt 2017
Årets Värlingsö runt den 19 augusti blev en segling i frisk vind och lite regn.6 st båtar hade tagit sej till start i Tvärnö sund, 4 från ÖSS och 2 från ÖBK. Kl. 11.00 gick startskottet med en hård kryss ut på Galtfjärden i vindar upp mot 11 m/s. De flesta hade revade segel och gjorde bra fart. Efter rundning av ön Galten sträckte vi ut på Singöfjärden. Vinden mojnade lite och vred över mot syd. På tillbakavägen, efter att ha rundat Byttan, ökade vinden igen och kom mer ifrån sydväst. På länsen upp mot Bergskär och målet mättes 14 m/s på vindinstrumentet. Seglingen gick på rekordfart och snabbast båt i mål avverkade banan på 2 h och 22 min. Efter omräkning SRS segrade Robert Johnsson med besättning i Omega 42.  Roligt att se några nya besättningar i årets upplaga och grattis till Samuel Eriksson ÖBK som vann Sjökrogens presentkort med middag för två. 
Priset lottades ut bland alla deltagare. Övriga priser skänktes av Matton Marin och Östhammars Båt o Motor.

Resultat:

1. Robert Johnsson Omega 42 ÖSS  2.22.04

2. Per Ingemarsson LInjett 33 ÖSS  2.27.44

3. Andreas Rönnberg Albin 78 ÖSS  2.30.43

4. Niklas Sjulander Joule 44 ÖBK 2.31.08

5. Samuel Eriksson X 79 ÖBK         2.31.27

6. Guy Eriksson Linjett 30 ÖSS 2.46.59


Egenkontroll av fritidsbåt
Innan du ger dig ut på sjön bör du ha kontroll på din båt, för din och andras säkerhet.
Svenska Båtunionen har tagit fram ett dokument som ger dig vägledning och möjlighet till bedömning av tillståndet på din båt
Under länken Läs mera här.., eller så går du in på Varvets sida. Där finner du dokumentet Egenkontroll av fritidsbåt. Detta dokument bör du som fritidsbåtägare läsa igenom och därefter genomföra en egenkontroll av din båt. (Läs mer här..)

Hjärtstartare!
ÖSS har sedan en tid införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i klubbhuset, till höger om högra entrédörren, skyltad utanför. Instruktion om användande finner du där. Tveka inte att använda den om nöden så kräver. Hjärtstartaren är själv-instruerande. Vi kommer senare att anordna kurs i hjärtlungräddning.

  Klicka på bannern så kommer du till Östhammars GP insamling