Välkommen till Östhammars Segelsällskap som fyller 128 år

Meny:

Nu finns vi även på
Kom in och håll koll på vad som händer hos oss.

© 2016

Avgifter
Regler/Policy
Stadgar
Kalendern 2018
Navigation
Bevakning 2018
Nyttiga länkar
Fotoalbum

Arkiv
Funktionärer 2018
Medlemsansökan
Hamnplatsansökan
Årsmötesprotokoll
ÖSS Historia
Nya medlemmar
RBF information
ÖSS Karet
Seglarskolan 2018
Ta chansen och lär era ungdomar att segla eller fortbilda sig tillsammans med våra ledare Dan och Alma
Året seglarskola hålls under midsommarveckan, 18-21/6. Det blir en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp
För mer information om seglarskolan med tider, anmälan och annat finner du under länken Ungdomsverksamheten,
Anmälan till seglarskolan eller (Läs mer här….)
Hjertmans båttillbehör anordnar Klubbdag den 12 april kl. 10-20
Hjertmans i Uppsala inbjuder ÖSS till klubbdag torsdagen den 12 april.
Flera leverantörer samt personal kommer att vara där för att ge tips och råd (Läs mer här….)
 

Vår Pernilla har tilldelats RBF:s ungdomsledarstipendium
Pernilla Ingvarsson har söndagen den 25 mars, av Roslagens Båtförbund, tilldelats förbundets ungdomsledarstipendium för sitt fleråriga ledarskap där hon givit ungdom utbildning i förarintyg och manöverkunskap. Pernillas mål med utbildningarna är att få en ny generation att intressera sig för sjölivet. 
Pernilla har även haft läger på Bergskär för sina kursdeltagare. På bilden ser ni Pernilla med sitt diplom samt Roslagens Båtförbunds ordförande Göran Persson.
Ett välförtjänt stipendium anser Östhammars Segelsällskap. Kurserna kommer även att hållas detta år, den 5-6 samt 9-10 maj. Se kalendern för mer information. Anmäl dig till expeditionen.
Utbildningen är för ungdom och för äldre personer. Pernilla ser gärna en blandning, då ungdomar har lätt att förstå och de äldre har erfarenhet. En mycket bra mix säger Pernilla. 


Båtsamverkan (2018-04-04)
Hej på er, tyvärr så fick vi i går in en anmälan om stöld från Grepen marina i Öregrund där ett växelhus stals. Det har tidigare varit rek där och nu har de slagit till. Dock skedde inte stölden i går utan någon gång i mars men man anmälde det först i går.
Ändå viktigt att vara lite på tårna och kontrollera era båtar.
Med vänliga hälsnigar 
Agnetha Degerstedt
Polisinspektör
Kalendern 2018
Nu är kalendern för 2018 klar. Här finner du de nya sjösättnings tiderna, samt vårens, sommarens och höstens övriga aktiviteter. Observera särskilt att den 30 maj är sista dag för sjösättning.  Det blir arbetsmåndagar och arbetslördagar som tidigare. Vi vill även speciellt påminna om  medlemsmöte lördagen den 12 maj, där vi kommer att informera mer om bl.a. förändringarna på varvet,  samt att SXK:s Uppsala krets har lovat att ge en kortare information om deras verksamhet i vår region.  Gå in på länken, Kalendern 2018, som du finner på denna sidas högra sida, för mer information  om vad som kommer att ske inom ÖSS 2018.

Information om ÖSS varvsområde 2018
I och med det nya arrendeavtalet kommer nya regler och rutiner att krävas för varvsområdet. Delar av varvet skall upplåtas för allmän sommarparkering och måste därför tömmas och städas. I sin tur innebär detta också att antalet sommaruppställda vagnar måste minskas.

Sjösättning startar 21 april. Alla båtar skall vara sjösatta senast 1 juni. Endast styrelsen kan medge avsteg från detta om särskilda skäl föreligger. Båtägare kan ansöka via varvssektionen. Absolut sista sjösättningsdag är onsdag 30/5. Övriga sjösättningstider finns på hemsidan. 
 
Nytt för i år är att även kvällstider vardagar kommer att göras tillgängliga för sjösättning. Bokning görs tillsvidare i pärm på varvet, 
pärmen kommer att finnas tillgänglig från och med 15 april. Om vinteruppställningsplats på varvet önskas skall detta anges vid bokning av sjö- och torrsättning. Arbete pågår för att möjliggöra bokning via internet. 
Alla vagnar som kan transporteras efter personbil skall efter sjösättning avlägsnas från varvet. Kommunen har lovat att anordna 
uppställningsplats för dem som så önskar. Båtägaren ansvarar själv för bortforsling. 
 
Allt materiel vid uppställningsplatsen skall vara undanplockat och platsen avstädad i direkt anslutning till sjösättningen. 
Materiel får endast förvaras på avsedd plats. Kvarlämnat materiel på icke avsedd plats kommer att städas bort, observera att 
detta även gäller täckning/båthus. / Varvssektionen

Bevakning 2018
Sommaren 2018 är det följande bryggor som går bevakning A1, A2, A3, B2, B3, B5, B6. Bokningspärmen ligger ute i klubbhuset fram till 28 februari. Vill du själv avgöra när du skall bevaka skall du boka din egen tid i bokningspärmen snarast.

Årsmötet 2017
Årsmötesprotokollet är nu justerat och klart. Protokollet finns att läsa här på hemsidan (Läs mer här…)
Vi har hittat en viktig sak som inte kom med i protokollet innan det justerades, nämligen att Gunnar Olson utnämndes till Hedersmedlem i Östhammars Segelsällskap. Detta kommer att tillföras protokollet efter att samråd skett med mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmännen. Bilagorna till protokollet läggs inte ut på hemsidan. Protokollet med bilagor finns att läsa på ÖSS expedition.

Egenkontroll av fritidsbåt
Innan du ger dig ut på sjön bör du ha kontroll på din båt, för din och andras säkerhet.
Svenska Båtunionen har tagit fram ett dokument som ger dig vägledning och möjlighet till bedömning av tillståndet på din båt
Under länken Läs mera här.., eller så går du in på Varvets sida. Där finner du dokumentet Egenkontroll av fritidsbåt. Detta dokument bör du som fritidsbåtägare läsa igenom och därefter genomföra en egenkontroll av din båt. (Läs mer här..)

Hjärtstartare!
ÖSS har sedan en tid införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i klubbhuset, till höger om högra entrédörren, skyltad utanför. Instruktion om användande finner du där. Tveka inte att använda den om nöden så kräver. Hjärtstartaren är själv-instruerande. Vi kommer senare att anordna kurs i hjärtlungräddning.

  Klicka på bannern så kommer du till Östhammars GP insamling